Una traducció jurada es una traducció que dona fe. Restitueix en la llengua a la qual hom tradueix el text original íntegrament. Ha de ser feta per un traductor jurat, pèrit judicial reconegut, que hi posarà el seu segell, la seva signatura i la menció NE VARIETUR per tal de certificar-la.

El text original també ha de ser vistiplau com a tal pel traductor jurat. Així i tot, des d'un punt de vista pràctic, la traducció pot ser feta a partir d'un escàner o d'una fotocòpia de bona qualitat i posar-hi el vistiplau un cop es portin els originals al recollir-la.

Un traductor jurat sols pot certificar el que ell mateix ha traduït. Per tant no serveix de rés fer una pretraducció encara que conegueu la llengua.

Un traductor jurat ho es per tres llengües com a màxim, segons les últimes disposicions en la matèria i només està habilitat per traduir en aquestes llengües.

Les fotocòpies de les traduccions jurades no son vàlides, encara que siguin compulses, i no poden servir pels tràmits oficials.